TM_BL /ITRF_TM48 to WGS84/

Geocalc 6.3 хувилбар дээр хөрвүүлж байна. Энэ программ нь файлаар нь ч бас хөрвүүлдэг юм билээ. Соёлоос хоцорно оо гэж. Саяхан л мэдлээ шд.

Газрын харилцааны ажилтны өдөр"Газрын харилцааны ажилтны өдөр"-ийн баярын мэндийг эх орны өнцөг булан бүрт ажиллаж байгаа Газрын харилцааны салбарын ажилтан, албан хаагчид та бүхэндээ хүргье.

Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсэж, хийж буй ажилдаа эзэн болж, эзэмшсэн мэргэжил, нэр алдраа дээдлэн өндөрт өргөж явна гэдэгт итгэл дүүрэн байна.

NTRIP буюу интернетээр RTK засвар дамжуулах аргын тухай


GNSS (GPS/GLONASS/COMPASS/GALILEO)-ийн технологийг геодези зураг зүйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь салбарын стратеги зорилтуудын нэг болохын хувьд 2005 оноос хойш төрөөс бодлогын хэмжээнд асуудал тавигдаж өнөөдөр монгол улсын хэд хэдэн суурин газруудад GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц суурилуулан бүс нутгийн геодезийн тулгуур сүлжээг хянахын зэрэгцээ, интернетээр дамжуулж буй RTK засварын мэдээллийг GPRS-ээр хүлээн авч GNSS-йин бодит агшны хэмжилт зураглал (online RTK) хийх технологийг нэвтрүүлж эхлээд байна.
Ингээд энэхүү арга технологийн талаар өөрийн мэдэх өчүүхэн зүйлээ та бүхэнтэй хуваалцахыг зорилоо. Энэ аргаар бид хэмжилтийн ажлыг Trimble, South фирмийн багажнууд дээр хийсэн бөгөөд цаашид бусад үйлдвэрлэгчийн багажнууд дээр ажиллах боломжтой юм.

Онлайнаар RTK засвар дамжуулах арга
GNSS-ийн байнгын ажиллаагаатай станц нь тухайн агшинд хиймэл дагуулуудаас ирүүлж байгаа мэдээллийг хүлээн авч, хиймэл дагуулын тухайн агүны байрлалыг өөрийн байрлалтай харьцангуйгаар ойролцоогоор тогтоодог ба GNSS-ийн хүлээн авагч нь хүлээн авагчаас хиймэл дагуул тус бүр хүртэлх зай болон долгионы уртыг  тооцоолж байдаг. Тооцоолсон зай болон тухайн агшны хэмжилтээр тодорхойлсон зайг хооронд харьцуулж зөрүүг олох бөгөөд энэ нь RTCM (Real time correction measurement) буюу бодит агшны хэмжилтийн зөрүү болно. Хэрэглэгч хөдөлгөөнт интернетийн тусламжтайгаар хэмжилтийн багаж дээрхи NTRIP-ийн клиент программаар сервер рүү хэмжилтийн өгөгдлийг RTCM форматаар дамжуулах ба сервер ойр байгаа GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцтай харьцангуйгаар тухайн агшны байрлалын засвар (RTK засвар)-ыг тооцож засварлагдсан эцсийн солбицлыг багаж руу буцааж дамжуулдаг.  Энэ үйлдлийг  NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) системийн тусламжтайгаар гүйцэтгэж байдаг. NTRIP систем нь бүдүүвч 1-д үзүүлсний дагуу ажиллана. 


ARCGIS төрлийн программ хангамж

Өөрийн хэрэглэдэг болон бусдад хэрэг болж болохуйц гэж үзсэн бүх GIS төрлийн программаа сервер дээрээ байрлууллаа. Татаж авна уу. Хэрэгцээт программ хавтсанд байгаа шүү. 
User: Public
Password: 262461

За тэгээд элдэв өөр төрлийн юм сонирхоод хэрэггүй шүү. Энэ зүгээр л GPS-ийн мэдээлэл дамжуулдаг юм шүү. Манай админыг битий уурлуулаарай цаад чинь хаагаа л хаячин шүү. Зүгээр л хэрэгтэй программаа өндөр хурдаар татаж байя.

ITRF WGS84 TM UTM ?(Draft)

Бидний амьдарч байгаа дэлхий хэмээх энэхүү хатуу биет нь гариг эрхэс болон дэлхий дээр болж байгаа янз бүрийн физик нөлөөллөөр хэлбэр дүрсээ өөрчлөн(маш бага хэмжээгээр) элдэв деформацид орж байдаг. Энэ нь дэлхийн төв болон бусад хөдлөшгүй гэж үзсэн эхлэл цэгүүдийг байнга өөрчилж байдаг. Иймд бид хэрэглэж байгаа солбицлын системээ алдаагүй зөв хэрэглэж байхын тул системийн эхлэл цэгийнхээ байрлал болон вектор засварыг сольж шинэчилж явах шаардлага гардаг. Үүнээс үүдэлтэй миний доор ярих олон төрлийн солбицлын системүүдийн нэршил гарч бид төөрөлдөх боллоо.

ITRF
АНУ-ын International Earth Rotation and Reference Systems Service(IERS) байгууллагаас анх 1988 онд ITRF(International Terrestrial Reference System) гарган дэлхий нийтээр ашиглаж эхэлсэн бөгөөд 2008 оныг хүртэл тус солбицлын системийг 11 удаа шинэчилсэн байдаг. Олон улсын гадаргын систем(миний орчуулж байгаа нь) бөгөөд энэ солбицлын системийг 1988 оноос хойш хөгжүүлж ирсэн бөгөөд солбицлын системийн эхлэл цэгийг дэлхий дээр жигд тархсан GPS-ийн байнгын ажиллагаатай станцуудаас мэдээлэл хүлээн авах замаар тодорхойлж тэрэнгээрээ засвар бодож шинэчилж байдаг. Хамгийн сүүлд иргэний хэрэгцээнд ITRF 2008 системийг шинэчилж гаргасан ба энэ нь 800 гаруй станцын өгөгдлийг ашиглан шинэчилсэн байна. ITRF 2000 систем нь сүүлийн 10 жил маш тогтвортой байсан ба 4мм-ийн шилжилт гарсан байдаг.
Энэ нь 3 хэмжээст солбицлын систем бөгөөд эллипсоидийн хувьд 1997оны 0
TM48 тусгагаас (datum ITRF)-UTM48 (datum WGS84) хөрвүүлэх
http://www.youtube.com/watch?v=UTGzym_Ygpk


За тэгж байгаад энэ сэдэвээ гүйцээнэ ээ.
Бидний хэлж заншсан ITRF гэдэг нь дээрхи ITRF солбицлын системийн ITRF97 буюу 97 оны мөчлөгийг хөдөлгөөнгүй гэж сонгон авсан эрин дэхь тооллын систем гэсэн үг бөгөөд 2008 оноос өмнөх Улаанбаатар, Төвийн болон Хангай, Газар тариалангийн бүс нутгийн кадастрын зураглал болон байр зүйн зураглалын ажлууд энэ системд хийгдсэн байдаг бөгөөд хавтгайд хөрвүүлэхдээ Transverse Mercator(TM) проекцоор шилжүүлсэн байдаг. Энэ нь Universal Transverse Mercator проекцоос scale factor(масштабын итгэлцүүр)-ээр өөр (UTM s=0.9996, TM s=1.0) байдаг. Үүнээс үүдэн манай инженерүүд нэр томъёон дээр буруу зөрүү хэлэх нь байдаг.

Уншигчийн хүсэлтээр ITRF(TM-проекцоор хавтгайд шилжүүлсэн) системээс ITRF (UTM-проекцоор хавтгайд шилжүүлсэн) системд хөрвүүлэх бичлэгийг орууллаа.Үүнийг л манайхан TM-c UTM(ITRF-UTM, хуучин системээс шинэ систем рүү, WGS84-с UTM рүү гэх мэт өөр өөрөөр хэлдэг)-д шилжүүлэх гээд байгаан.
Жич: Хөрвүүлэлтийг хийхэд GeoCalculator программыг ашигласан болно.
GPS системийн тухай

GPS системийн тухай

Дэлхийгээс 20,200км өндөрт орших GPS системийн хиймэл дагуулуудаас тогтох ба хиймэл дагуулууд нь дэлхийг өдөрт 2 удаа тойрон эргэж, дэлхийн аль ч цэгт байгаа GPS хүлээн авагчтай хэрэглэгчийн байрлалыг болон цаг хугацааг тодорхойлж өгдөг сансрын хиймэл дагуулуудын систем юм.GPS үйлчилгээ нь анх цэргийн зориулалтаар гарсан боловч иргэний болон арилжааны чиглэлээр илүү өргөн ашиглагдаж байна. Энэ системийн дагуулуудаас ирүүлэх дохиолол тасралтгүй бөгөөд хэрэглэгч, хүлээн авагчийн тоонд хязгаар байхгүй , мөн үйлчилгээ үзүүлсний төлбөр гэж байдаггүй.GPS технологийн үндэс нь маш өндөр нарийвчлалтай цаг хугацаа болон байрлалын талаархи мэдээлэл байдаг. Хиймэл дагуулууд газрын станцаас ирэх мэдээг боловсруулж өөрийн байрлалыг нарийвчлан тооцоолж, энэ мэдээллээ тасралтгүй цацдаг. GPS хүлээн авагчийн байрлал тодорхойлоход 3-аас багагүй хиймэл дагуул ашиглана. Нэг доор хүлээн авсан мэдээлэлд анализ хийж өөрийн байгаа байрлалыг (уртраг, өргөрөг) гэсэн хоёр хэмжээсээр тодорхойлно. Харин дөрөв ба түүнээс олон хиймэл дагуулаас хүлээн авсан долхиоллын тусламжтайгаар байрлалыг (уртраг, өргөрөг, далайн түвшинтэй харицуулсан өндөрлөг) гурван хэмжээсээр тодорхойлдог.

GPS систем гурван хэсгээс тогтоно.
•Сансрын
хэсэг
• Удирдлагын хэсэг
• Хэрэглэгчийн хэсэг

а) Сансрын хэсэг

GPS системийн сансрын хэсэг нь дэлхийгээс 20,200км өндөрт орших GPS системийн хиймэл дагуулуудаас тогтох ба дэлхийн тойрог замыг 12 цаг тойрдог. Эдгээр хиймэл дагуулууд нь сансраас радио долгионуудыг илгээдэг. GPS-н сүлжээн нь 24 хиймэл дагуулуудаас тогтоно. Нийт хиймэл дагуулуудын 18 нь ажиллагаатай, 6 нь нөөцөнд байдаг. Сансарт GPS системийн нийт 6 тойрог зам байх бөгөөд тус бүрд нь 4 хиймэл дагуул байдаг. Тэдгээр нь 60°-ийн тэнцүү байрлах ба экваторын хавтгайтай 55°-ийн хазайлттай байдаг. Тус хиймэл дагуул бүр атомын цагаар тоноглогдсон байх ба 10,23мгц-н Зураг 1

давтамжтайгаар тоологдож байдаг. Энэ нэгжээр хиймэл дагуулаас цацаж байгаа радио долгионы давтамжыг тоолж байдаг.

b) Хяналтын хэсэг

1 Төв хяналтын станц

2 Дэд ажиглалтын станц

3 Засвар дамжуулах удирдлагын станцууд багтдаг.

Хяналтын хэсэг нь Төв хяналтын станц, 5 дэд станц, 4 тэнгист орших антенаас бүрдэх ба дэлхийн дээр экваторын дагуу жигд хувиарлагдан байрладаг. Эдгээр станцууд нь 24 цагын турш хиймэл дагуулуудын байрлал, тэдгээрийн тойрог замын байрлалыг шалган, хиймэл дагуул бүрийн урьдчилсан тооцоолсон тойрог зам, байрлалуудтай харьцуулан засварын мэдээг дамжуулдаг

GPS-н хиймэл дагуулын дохиог дэд станцуудад хүлээн авч байдаг ба эдгээр нь Төв хяналтын станц руу илгээгдэх бөгөөд тэнд бүх засварыг тооцоолон

зураг 2

засварын утгыг 4 тохируулгын станц руу илгээж тэндээсээ хиймэл дагуулууд руу илгээгддэг. Ажиглалтын станц хиймэл дагуул хоёрыг өөр хоорондоо тасралтгүй мэдээлэл дамжуулах нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд хиймэл дагуулаас 24 цагийн турш тусгай зөөгч дохиог ажиглалтын станц руу дамжуулж өгнө. Ажиллагаанаас гарсан хиймэл дагуулыг дэлхийн дээр байрлаж байгаа хяналтын станцын тусламжтайгаар удирдаж далай тэнгист унахаар тооцоолж тойрог замаас нь буулгана.

с) Хэрэглэгчийн хэсэг

GPS системийн хэрэглэгчийн хэсэг нь GPS системийн хүлээн авагчууд ба хэрэглэгчүүдээс бүрддэг. GPS-ийн хүлээн авагчууд нь хиймэл дагуулуудын дохионуудыг байрлал, хурд, хугацааны үнэлгээний хэмжигдэхүүн болгон хувиргадаг. GPS системийг навигац, байршил тогтоох, бусад судалгаа шинжилгээ хийхэд ашигладаг. Байршил тогтоох төхөөрөмжийг нисэх онгоц, усан онгоц ганцаарчилсан жижиг гар зөөврийн төхөөрөмжинд өргөн ашиглагдаг.
Тодорхой байрлал тогтоогч нь алс холын хүлээн авагчидад зориулан байрлалын өгөгдөл болон засваруудыг ашиглан байрлалыг тодорхойлоход
GPS системийн ашигладаг. GPS-г ашиглан байрлал тогтоох нарийвчлал нь GPS-н хүлээн авагчийн төрөл, хэрэглэгчийн шаардлага зэргээс хамаарна. GPS-н хэмжилтийн аргыг нарийвчлалаар нь 3 ангилна.

1. Автомат навигациар байрлал тодорхойлох:

Энэ нь ганц GPS-н хүлээн авагчаас тогтох бөгөөд Байрлалыг иргэний хэрэгцээнд 100м дотор, цэргийн зориулалтаар 20м дотор тодорхойлох

Зураг 3

чадвартай байдаг. Ихэвчлэн явган аялал, далай тэнгисээс алслагдсан газруудад ахуйн зориулалтаар ашигладаг.

2. Дифференциалаар засварлагдсан байрлал тодорхойлох:

0.5-5м дотор нарийвчлалтайгаар байрлал тодорхойлох чадвартай

зураг 4

DGPS (Differential Global Position Station)-н төрлүүд ордог бөгөөд далайн эрэг орчмын хөдөлгөөнт объектуудыг хянах, төрөл бүрийн GIS (Geo Information System)-н мэдээлэл цуглуулах зэрэгт ашиглахад тохиромжтой.

3. Фазын зөрүүгээр байрлал тодорхойлох:

0.5-20мм хүртэл нарийвчлалтай байрлал тогтоодог.

зураг 5

Энэ хэмжилтээр олон төрлийн геодезийн зураглалын ажлууд, машины алсын зайн удирдлага, хяналт зэрэгт ашигладаг.

GPS-н байрлалын тодорхойлох зарчим

GPS-н хэмжилтийн нарийвчлалыг хангахад чухал засвар нь хүлээн авагчийн цагийн засвар байдаг. Зураг 1 дээр үзүүлснээр 3 хиймэл дагуулын мэдээгээр цэгийн байрлалыг тодорхойлоход хугацааны алдагдал хэдий чинээ их байх тусам нарийвчлал төдий

чинээ их болох нь харагдаж байна. Иймд 4дахь хиймэл дагуул нь эдгээрийн

цагийн засваруудыг агуулсан мэдээг дамжуулж хиймэл дагуул бүрийн мэдээллийг

зураг 6

дамжуулж мэдээллийг засварласнаар нарийвчлалыг ихэсгэдэг байна. 4дахь хиймэл дагуул 3 бөмбөрцөг гадаргуугаар огтлолцож байгаа мужид(зураг 2) 1 цэгээр огтолцолцож цорын ганц утга гардаг ингэж GPS-р байрлал тогтооход цагийн засварыг тооцно.

Мэдээлэл дамжуулах

Хиймэл дагуулын мэдээллийг 2 өөр давтамжийн зөөгч долгионыг ашиглан дэлхий рүү гэрлийн хурдаар илгээж байдаг ба эдгээр нь радио долгионы L мужид хамаардаг байна.

L1 зөөгч долгион нь 1575.42мгц (10.23 мгц *154)

L2 зөөгч долгион нь 1227.60мгц (10.23 мгц *120)

L1 зөөгч долгион нь 2 төрлийн аналог хэлбэрт хөрвүүлсэн тоон мэдээг зөөдөг.

Үүнд:

А. 1.023мгц давтамжаар хөрвүүлэгдсэн C/A (Coarse/Acquisition Code) код буюу түүхий өгөгдөл ба толгойн мэдээллийг агуулсан мэдээллүүд багтана

Б. 10.23мгц давтамжаар хөрвүүлэгдсэн Р (Precision Code) код буюу нарийвчилсан мэдээллийг агуулсан мэдээллүүд багтана

L2 зөөгч мөн Р кодыг агуулсан аналог дохиог зөөдөг.

GPS-н хүлээн авагчууд хиймэл дагуулаас ирж байгаа долгионуудын ялгаатай кодуудыг ашиглан хиймэл дагуулуудыг хооронд нь ялгах ба мөн эдгээр кодуудыг тоон мэдээнд хөрвүүлэн өөрийн байрлал, хэмжигдэхүүнүүдийг тооцоолон гаргадаг.

зураг 7

Хиймэл дагуул нь навигацын мэдээллүүдийн тодорхой хэсгийг тусгай алгоритмаар кодолж радио долгионд хувирган зөөгч долгионоор дамжуулан хүлээн авагч руу илгээх ба энэ мэдээллийг хүлээн авах зориулалттай хүлээн авагчид тус долгионыг хөрвүүлж кодыг тайлж мэдээллээ гарган авдаг байна. Байрлал тодорхойлох үед навигацын мэдээллийн нууцлагдсан хэсэг нь шаардлагагүй байдаг. GPS-н хиймэл дагуул бүр навигацын сигналыг 50бит/с давтамжтайгаар GPS-н 7 хоногийн турш цацаж байдаг.Бүх дамжуулсан мэдээлэллийн бүтэц нь 5 хэсгээс бүрдэх ба 1 хэсэг бүр нь дотроо 6 секундын буюу 300 бит мэдээлэл байх энэ нь мөн 0.6секунд(30бит бүрийн 10 тэмдэгт)-ын урттай байна. Мэдээллийн толгойн хэсэгт GPS-н 7 хоногийн утга хиймэл дагуулын найдвартай ажиллагааны тухай мэдээлэл байдаг бол дэд хэсэгт эфимерид ба алманакийн гэсэн мэдээллүүд ордог.30 секунд тутам 1500бит мэдээллийг цацдаг.

зураг 7

GPS-н хүлээн авагчийн байрлал тодорхойлоход дараах алдаануудын болон хүчин зүйлсийн улмаас байрлалаа тооцоолох нарийвчлал буурдаг байна.

1. Ионосфер, Атмосферийн нөлөө

2. Хиймэл дагуул ба Хүлээн авагчийн цагын алдаа

3. Мэдээний тасалдалт

4. Прецессийн алдаа

5. S/A буюу Шүүлт

6. Залилангын эсрэг хамгаалалт

1.Ионосфер, Атмосферийн нөлөө

а Радио долгионы хугарал

Хиймэл дагуулаас илгээсэн сигнал ионосферийн давхаргыг нэвтрэхдээ хугарч

чиглэлээ өөрчилдөг. Энэ нь харилцан адилгүй байдаг тул тогтмол засвар өгөх боломжгүй. Мөн атмосферийн давхаргыг нэвтэрч өнгөрөхдөө гэрлийн хурдаар тарж байгаа долгионы хурд саардаг. Бодолтод гэрлийн хурдыг ашигладаг.

зураг 8

б. Хиймэл дагуулын өндөр Дэлхийд ойрхон эргэж байгаа хиймэл дагуулын сигнал нь түүнээс өндөрт байгаа хиймэл дагуулын сигналаас илүү гажилт үүсдэг

зураг 9

в. Нарны нөлөөгөөр үүссэн ионесферийн давхаргын нягтаршил

Энэ нягтаршил нь нарны идэвхжлийн үеэс хамаардаг.Энэ идэвхжил нь 2000 жилийн давтамжтайгаар ойролцоогоор 11 жил үргэлжилдэг.Энэ алдаа нь шөнийн цагаар бага байдаг бол өдрийн цагт нарны нөлөөгөөр уг давхарга нягтаршиж хиймэл дагуулын сигнал нэвтэрч гарах хурд удаарширдаг байна.

Засварлахдаа:

- олон жилийн дундаж ионесферийн засварыг гэрлийн хурданд тооцох аргаар шийдэж байна.

- Хос долгионыг 2 өөр давтамжтайгаар илгээж түүн дээр пропорцийн аргаар засварын коэффицентийг тооцож гаргадаг байна. Гэхдээ энэ аргыг зөвхөн 2 долгионы сигнал авах хүлээн авагчид хэрэглэх боломжтой байдаг.

г. Агаар мандал дахь агаарын чийгшил

Агаар мандлын чийгшил, хур тунадасны хэмжээ нь атмосферийн нөлөөнд хамаарах ба энэ нь өндөр нарийвчлалын хэмжилтийн үед эцсийн үр дүнд нөлөөлдөг байна.

2. Хиймэл дагуул ба Хүлээн авагчийн цагийн алдаа

Хиймэл дагуулын цагийн тоолол нь 3 наносекундын нарийвчлалтайгаар тоолж байдаг. Энэ алдаа нь маш бага алдаа байх ба АНУ-н хамгаалалтын этолон хиймэл дагуулыг ашиглан уг алдааг засварлаж байдаг.

3.Сарнилтын алдаа

Энэ алдаа нь GPS-н хүлээн авагч толин гадарга ба түүнтэй төстэй орчинд байрлаж байгаа үед үүсдэг.Жишээ нь нуур, шилэн барилга г.м

Өндөр нарийвчлалын хэмжилтийн үед хүлээн авагч хиймэл дагуулын долгионыг шууд чиглэлээр нь хүлээн авахад саадтай болсон үед зэргэлдээх толин гадаргуу дээр ойж бүртгэгдсэнээр буруу хэмжилт хийгддэг байна. Энэ алдааг багасгах зорилгоор тусгай хийцийн GPS-н антен(50см орчим дугуй хэлбэрийн металл диск)-ийг ашигладаг.Бүр өндөр нарийвчлалын хэмжилийн үед энэ алдаа багасгах зорилгоор 4-5 давхар бүслүүртэй choke-ring антен хэрэглэнэ.

4.Прецессийн алдаа

Энэ алдаа нь DOP буюу сансарт байгаа хиймэл дагуулын тойрог замын мөрийн гажилтын хэмжээг илэрхийлдэг. Энэ алдаа их байх нь хиймэл дагуулын долгисолыг ихэсгэдэг. Энэ алдааг доорхи утгуудаар үнэлдэг

зураг 10

VDOP - Босоо DOP - Босоо DOP нарийвчлал

HDOP -. Хэвтээ DOP - Хэвтээ DOP нарийвчлал

PDOP - Байрлалын DOP - 3D байрлалын нарийвчлал

GDOP - Геометрийн DOP - 3D байрлал ба хугацааны нарийвчлал

Хамгийн ач холбогдолтой утга нь GDOP боловч зарим хүлээн авагчууд хугацааг нь тооцож чаддаггүй бөгөөд зөвхөн PDOP ба HDOP утгуудыг л тооцоолж чаддаг

Дэлхийд ойрхон, бас харах хэвтээ өнцөг 15 хэмээс доош байгаа тохиолдолд GDOP утга их байх нөхцөл үүсдэг.

5.Selective Availability (S/A)

АНУ-н GPS-н сигналын хамгаалалтын алба S/A-г боловсруулдаг ба иргэний болон гадны хүчний байгуулгуудаас нууцалдаг. Хамгийн сүүлд энэ алдааны засварыг станцуудад 2006онд хийсэн байна.

6.Anti-Spoofing (A-S)

Энэ нь мөн л S/A адил P- кодны хэсгийг нийтийн хэрэгцээнд цацдаггүй ба P кодыг Y кодны хэсэгт оруулан цацдаг. Үүнийг зөвхөн AНУ ба түүний холбоотон улсуудын цэргийн зориулалттай хүлээн авагчид л нууцлалыг тайлж хүлээн авдаг байна.

Дээрхи алдаануудаас гадна техник хангамжийн хэрэгслүүдийн хэмжилтийн болон боловсруулалтын программ хангамжийн алдаанууд байж болно.

RTK (REAL TIME KINEMATIK) – Бодит цаг хугацааны хэмжилтийн талаар:

RTK зураглал нь GPS-н технологийн сүүлийн үеийн зураглалын арга бөгөөд агшин зуурын хугацаанд хөдөлгөөнт биетийн байрлалыг тодорхойлдог.RTK GPS нь биетийн байрлалыг радио долгион биетэд хүрээд эргэж станцад бүртгэгдсэн фаазын зөрүүг ашиглан см-н нарийвчлалтайгаар тодорхойлдог.Энэ технологийг инженерийн төрөл бүрийн салбаруудад геодезийн зураглалын ажлууд, автомат удирдлагатай машин техникүүдийг удирдах, нисэх онгоцны нислэгийн хяналт, гэх мэт зураглалын ажлуудад хэрэглэхэд тохиромжтой.

Энэ технологи нь тогтмол алдааны утгыг багасгасан бөгөөд удирдлагын хамрах хүрээ, нарийвчлалыг сайжруулсан. Энэ хэмжилтийг хийхэд хэрэглэгчдэд өөрсдийн тулгуур цэг шаардлагагүй байдаг. Энэ технологийн тусламжтайгаар олон хэрэглэгч хамарсан том хэмжээний талбайд мониторинг хийх боломжтой.

http://www.geodesi.jupem.gov.my/MyRTKnet/image/rtk_works1.jpghttp://www.geodesi.jupem.gov.my/MyRTKnet/image/rtk_works2.jpg

Суурин станцын хэрэглээ:

UB01 станц нь 2002 хойш байнгын ажиглалт хийж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 1цагын интервалтайгаар хэмжилтийн өгөгдлийг цуглуулсан архивыг бүрдүүлээд байна. Энэ хэмжилтийн утгуудаар уг суурин станцын байрлалыг жил болгон нарийвчлан тогтоодог бөгөөд жил болго байрлал нь өөр гарч байгаа нь гадаргын шилжилт хөдөлгөөн байнга өөрчлөгдөж байгааг илэрхийлж байна.

Өгөгдөл хадгалах:

Өгөгдөл хүлээн авах: Станцын өгөгдлийг тухайн өдрийн станцын ажигласан хиймэл дагуулын навигацын мэдээллийн хамтаар 24цагын урттай RINEX файл болгон тогтсон директор (хард дискний партишн/Станцын нэр/өгөгдлийн төрөл/он/сар/өдөр) үүсгэн хадгална. Гэхдээ хадгалах нөхцөл бололцоо зэргийг харгалзан файлын хэмжээг багасгах форматуудад хөрвүүлж болно.